Đăng ký bản quyền đối với Website

Đăng ký bản quyền đối với Website

 1. Căn cứ pháp lý
 • Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH ngày 8/7/2022 hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006.
 • Nghị định số 17/2023/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 04 năm 2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
 1. Đăng ký bản quyền đối với Website

2.1. Các hình thức đăng ký bản quyền website

Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin. Website được bảo hộ quyền tác giả dưới hai hình thức sau:

 • Đăng ký bản quyền giao diện website (trang chủ và trang chuyên mục) dưới hình thức tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp bao gồm: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, bộ nhận diện và bao bì sản phẩm; hình thức thể hiện của nhân vật); thiết kế thời trang; thiết kế mang tính mỹ thuật gắn liền với tạo dáng sản phẩm; thiết kế nội thất, trang trí nội thất, ngoại thất mang tính mỹ thuật. Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được thể hiện dưới dạng tạo dáng sản phẩm mang tính mỹ thuật, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng và không bao gồm tạo dáng bên ngoài của sản phẩm bắt buộc phải có để thực hiện chức năng của sản phẩm.
 • Đăng ký bản quyền mã nguồn website dưới hình thức chương trình máy tính. Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể. Website sẽ đăng ký bảo hộ code dưới hình thức chương trình máy tính.

2.2. Thủ tục đăng ký bản quyền website

Bước 1: Nộp đơn đăng ký quyền tác giả.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả của website.

Bước 2: Xử lý đơn đăng ký bản quyền.

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

2.3. Hồ sơ đăng ký bản quyền website

Đơn đăng ký website dưới hình thức tác phẩm mĩ thuật ứng dụng.

 • Đơn đăng ký bản quyền giao diện website;
 • Cam đoan của tác giả viết giao diện do mình sáng tạo ra và không sao chép của bất kì ai;
 • Tuyên bố của tác giả về chủ sở hữu tác phẩm (áp dụng trong trường hợp tác giả kiêm chủ sở hữu);
 • Quyết định của công ty giao việc cho tác giả sáng tạo ra giao diện website (trong trường hợp công ty là chủ sở hữu website); hoặc hợp đồng thuế bên khác sáng tạo website;
 • 02 bản in giao diện website trên giấy A4;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/thẻ căn cước/hộ chiếu của tác giả;
 • Bản sao chứng minh thư của chủ sở hữu (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty (pháp nhân).

Đơn đăng ký website dưới hình thức chương trình máy tính

 • Đơn đăng ký bản quyền chương trình máy tính;
 • 02 đĩa CD chứa code của website;
 • 02 bản in code website kèm theo giao diện trang chủ;
 • Cam đoan của tác giả về việc tự viết code website, không sao chép của bất kì cá nhân/tổ chức nào;
 • Quyết định giao việc cho nhân viên ra code website (trong trường hợp tác giả là nhân viên công ty) hoặc hợp đồng thuê bên ngoài thiết kế (trường hợp thuê bân thứ 3 tiến hành);
 • 01 bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả;
 • 01 bản sao chứng minh thư nhân dân của chủ sở hữu website (cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu website (pháp nhân)

2.4. Hình thức đăng ký

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
 1. Tham khảo

Website của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: https://bvhttdl.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh/1018.htm

 • English
 • Tiếng Việt