Điều kiện và thủ tục để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều kiện và thủ tục để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

 1. Căn cứ pháp lý
 • Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019.
 • Nghị định 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2020 Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam và tuyển dụng, quản lý người lao động việt nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.
 1. Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ tại Điều 151 Bộ luật Lao động 2019 quy định về điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm:

 • Có quốc tịch nước ngoài, đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Phải đảm bảo đủ sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;
 • Phải có trình độ chuyên môn, trình độ kỹ thuật, tay nghề và kinh nghiệm làm việc;
 • Không phải là đối tượng đang trong thời gian thi hành án phạt, chưa được xóa án hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật pháp nước ngoài hoặc luật pháp Việt Nam;
 • Được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Lao động người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam ngoài các điều kiện lý lịch kể trên, còn phải đảm bảo:

 • Thời hạn hợp đồng lao động của người lao động nước ngoài ký với doanh nghiệp tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của giấy phép lao động;
 • Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, lao động người nước ngoài phải tuân thủ luật lao động của Việt Nam và sẽ được pháp luật Việt Nam bảo vệ, trừ khi có quy định khác thuộc điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên.
 1. Các hình thức để lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, lao động nước ngoài (người có quốc tịch nước ngoài) làm việc tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

 • Ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp tại Việt Nam;
 • Người lao động di chuyển làm việc trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Đang thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp và y tế;
 • Người nước ngoài hiện đang là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;
 • Đang chào bán dịch vụ;
 • Đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo pháp luật của Việt Nam;
 • Là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại của thương nhân nước ngoài;
 • Là tình nguyện viên;
 • Đang tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam;
 • Là giám đốc điều hành, là nhà quản lý, là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 • Là thân nhân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 1. Thủ tục cấp phép cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Bước 1. Xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Bước 2. Thực hiện thủ tục làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài

Người nước ngoài thực hiện thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp để làm cơ sở bổ sung vào hồ sơ xin giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài có thể làm lý lịch tư pháp tại nước mình định cư hoặc tại Việt Nam.

Bước 3. Thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài (work permit)

Sau khi đã nhận được văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài và phiếu lý lịch tư pháp của người nước ngoài, người sử dụng lao động nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài tại Bộ hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ít nhất 15 ngày so với ngày dự kiến làm việc tại Việt Nam của người lao động.

Bước 4. Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Sau khi được cấp giấy phép lao động tức là người lao động nước ngoài đã đủ cơ sở và điều kiện để làm việc tại Việt Nam. Lúc này, lao động nước ngoài phải đăng ký thẻ tạm trú cho người nước ngoài để lưu trú hợp pháp tại Việt Nam và được luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền lợi.

 1. Tham khảo

Trang thông tin điện tử của Bộ Lao động, thương binh và xã hội: https://www.molisa.gov.vn/

 • English
 • Tiếng Việt