Trang chủ

/Trang chủ
Trang chủ 2018-07-28T05:01:57+07:00

Đầu tư vào Việt Nam

Chúng tôi có thể giúp khách hàng hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý và kinh doanh hoặc tư vấn và hỗ trợ trong một số giai đoạn nhất định của quá trình đầu tư.

Giải quyết tranh chấp

Chúng tôi thường xuyên đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại xuyên biên giới, cho dù địa điểm là tòa án, trọng tài của Việt Nam hoặc trọng tài quốc tế.

Doanh nghiệp

Tư vấn giúp Doanh nghiệp giảm bớt hoặc ngăn chặn những rủi ro tiềm ẩn như trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự, xử phạt hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của họ.

UNILEGAL là công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn được thành lập hợp pháp tại Việt Nam có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và cho các công ty trong nước tiếp nhận đầu tư từ những đối tác nước ngoài. Chúng tôi đã làm việc với những dự án lớn trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong mỗi giai đoạn riêng lẻ của dự án cũng như trong toàn bộ quá trình đầu tư. UNILEGAL có kinh nghiệm lâu năm trong các vụ việc phức tạp và luôn đưa ra được giải pháp tốt nhất giúp khách hàng có được phương án suôn sẻ và hiệu quả nhất đối với dự án đầu tư của họ. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong việc xác định cấu trúc pháp lý hiệu quả nhất cho những giao dịch của họ, hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá các đối tác và địa điểm kinh doanh tiềm năng, thực hiện việc thẩm tra chi tiết đối với các công ty hoặc tài sản mục tiêu. Thêm vào đó, chúng tôi soạn thảo, rà soát và đưa ra ý kiến về các tài liệu giao dịch, thay mặt khách hàng đàm phán tất cả các điều khoản của những tài liệu này và giám sát toàn bộ quá trình đầu tư và rút vốn đầu tư cho khách hàng nhằm bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro có thể xảy ra.

UNILEGAL đã cố gắng đạt chất lượng xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này cho khách hàng. Chúng tôi tìm hiểu về các khách hàng của chúng tôi cũng như các ngành nghề liên quan và hỗ trợ các khách hàng trong việc đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề về việc làm có ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất của lực lượng lao động tại các khách hàng. Dù các khách hàng của chúng tôi là một doanh nghiệp mới nổi hay đã định hình, chúng tôi luôn đồng hành với các khách hàng của chúng tôi để đạt được lợi thế cạnh tranh trong toàn bộ các vấn đề pháp lý về lao động và việc làm có ảnh hưởng đến “thành quả” của các khách hàng. Chúng tôi có thể hỗ trợ cho các khách hàng tất cả – từ tư vấn và tranh tụng về việc làm, tranh tụng về phúc lợi của người lao động và việc làm phức tạp, thương lượng về thỏa ước lao động tập thể trong ngành và với từng người sử dụng lao động, các vấn đề liên quan đến các cơ quan lao động địa phương, tranh chấp về sở hữu trí tuệ, và các vấn đề rắc rối về phúc lợi của người lao động. Đội ngũ luật sư của UNILEGAL có những kinh nghiệm mà khách hàng cần – và sự cam kết về chất lượng xuất sắc – để tạo điều kiện cho khách hàng đạt được mục tiêu. Đội ngũ chuyên viên này có kiến thức chuyên sâu về quy định đối với việc bảo trợ của chính phủ và có thể tư vấn thành thạo cho khách hàng về việc tuân thủ pháp luật lao động.

Quản trị doanh nghiệp là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó hội đồng quản trị một công ty có thể bảo đảm tính chịu trách nhiệm, sự công bằng và tính minh bạch trong mối quan hệ của công ty với tất cả các bên liên quan (bao gồm các nhà tài chính, khách hàng, nhà quản lý, nhân viên, chính quyền và cộng đồng). UNILEGAL có thể cung cấp cho khách hàng những tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp, bảo đảm danh tiếng và hình ảnh của tổ chức và cá nhân được bảo vệ. UNILEGAL đã hỗ trợ nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng như mọi loại hình doanh nghiệp trong nước trong việc rà soát, phát triển và hỗ trợ việc thực hiện những chương trình mang tính đạo đức và tuân thủ pháp luật phù hợp với các luật, quy định, quy tắc và chính sách, văn hóa của Việt Nam nhằm ngăn ngừa và phát hiện việc vi phạm pháp luật. Những luật sư tuân thủ của chúng tôi hướng tới việc bảo đảm rằng khách hàng có một chương trình toàn diện và tại chỗ để hướng dẫn họ và các nhân viên của họ tiến hành công việc kinh doanh theo quy tắc đạo đức và tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý. UNILEGAL thiết kế và điều chỉnh các chương trình tuân thủ pháp luật để đáp ứng những yêu cầu kinh doanh của từng khách hàng, có tính đến cấu trúc tổ chức và quản lý, văn hóa và nhu cầu hiện có của doanh nghiệp. Chúng tôi theo một cách tiếp cận theo nhóm với chi phí hiệu quả trong việc phát triển và cập nhật cho chương trình tuân thủ pháp luật của khách hàng.

Chúng tôi cũng cung cấp những dịch vụ pháp lý khác với tiêu chuẩn cao nhất bao gồm Luật Hình sự, Tài chính Ngân hàng, Sở hữu trí tuệ, Bất động sản và các lĩnh vực khác.

LET’S WORK TOGETHER