Liên hệ

/Liên hệ
Liên hệ 2018-07-27T17:29:55+07:00

Nguyễn Như Nguyệt

Partner; Giám đốc điều hành

Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghề Luật sư (Học viện Tư pháp); Thành viên Đoàn Luật Sư TP Hà Nội và Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam.

Luật sư Nguyễn Như Nguyệt là thành viên sáng lập và Luật sư điều hành của UNILEGAL. Trước khi thành lập UNILEGAL, luật sư Nguyễn Như Nguyệt từng là luật sư nội bộ của một công ty luật danh tiếng, với bề dày kinh nghiệm và các mối quan hệ đã tạo lập được sau nhiều năm hành nghề, luật sư Nguyễn Như Nguyệt đã điều hành công ty và củng cố các quan hệ khách hàng cũng như quan hệ với các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề của khách hàng

Luật sư Nguyễn Như Nguyệt có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, hợp đồng thương mại, tài chính – ngân hàng, giải quyết tranh chấp. Đặc biệt, luật sư Nguyệt đã tham gia tư vấn nhiều giao dịch tái cấu trúc doanh nghiệp (M&A), thiết kế cấu trúc sản phẩm và tư vấn pháp lý cho các giao dịch phát hành chứng khoán vốn và chứng khoán nợ, tư vấn pháp lý về các sản phẩm chứng khoán phái sinh, hỗ trợ quá trình kiểm soát rủi ro nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán.

Điện thoại: 0934552655

Email: nguyet.nguyen@unilegal.vn

LET’S GET STARTED

We’re here to help answer your questions. Judicial matters can be complicated, our experts are on hand to help inform you of every aspect regarding your topic. We take great pride in using our expertise for you and look forward to hearing from you.