Dịch vụ

/Dịch vụ
Dịch vụ 2019-04-15T07:29:02+07:00

Phạm vi của chúng tôi về công việc ngày càng liên quan đến pháp luật và hợp tác nước ngoài với mạng lưới các luật sư toàn cầu trong vấn đề pháp lý liên quan giữa các quốc gia. Trong xu thế đó, với thế mạnh của UNILEGAL là tư vấn dự án đầu tư, quản trị doanh nghiệp, bất động sản, xây dựng, lao động, thương mại, hợp đồng, tái cấu trúc, mua bán & sáp nhập và tranh tụng, UNILEGAL luôn theo sát khách hàng để cung cấp các gói dịch vụ với chất lượng và sự nhiệt tình cao nhất. Bên cạnh đó, UNILEGAL cũng đang khẳng định mình trong các tư vấn về tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ… Không dừng lại, UNILEGAL luôn hướng đến những giải pháp toàn diện, đảm bảo cho khách hàng đạt được mọi mục tiêu và yêu cầu tư vấn phát sinh trong quá trình họat động tại Việt Nam. Chúng tôi có các luật sư giàu kinh nghiệm trong phạm vi rất rộng các vấn đề pháp lý sẽ là cán cân công lý đắc lực cho các bạn trong các vấn đề pháp lý sau:

Tư vấn doanh nghiệp

– Thành lập doanh nghiệp

– Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Thay đổi đăng ký kinh doanh

– Tái cấu trúc doanh nghiệp (chia tách, sáp nhập)

– Giải thể, phá sản doanh nghiệp

– Các loại giấy phép liên quan đối với mỗi ngành nghề kinh doanh có điều kiện

– Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tư vấn hợp đồng thương mại

Tư vấn trong lĩnh vực đầu tư dưới các hình thức theo quy định của pháp luật

– Đầu tư trong nước

– Đầu tư nước ngoài

Tư vấn trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng

Tư vấn trong lĩnh vực thuế và Bảo hiểm

Tư vấn trong lĩnh vực lao động, đào tạo nghề

Tư vấn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tư vấn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng

Tham gia tranh tụng

Tư vấn pháp luât thường xuyên

Tư vấn trong lĩnh vực dân sự:

– Hôn nhân và gia đình

– Thừa kế

– Hợp đồng dân sự

– Đại diện ngoài hợp đồng

Hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ tốt nhất mà bạn hướng đến.

LET’S WORK TOGETHER